USB čtečka čárových (QR) kódů

Na skenování QR kódů z papírových faktur lze použít např.:

 • USB čtečku Datalogic QD2430 QuickScan, cenově kolem 3000 Kč.
 • USB čtečku Honeywell  Voyager 1400g PDF 2D, cenově opět kolem 3000 Kč.

Obě čtečky umí skenovat QR kódy z papíru i z monitoru nebo LCD displeje, umí dávkové skenování (nemusíte pořád mačkat čudlík) a mají volitelně i praktický stojánek, takže máte při práci obě dvě ruce volné. Navíc nepotřebuje žádný podpůrný software, jen ji zapojíte do USB konektoru a je to.

Pokud chcete načítání faktur přes čtečku vyzkoušet, mohu čtečku zapůjčit na vyzkoušení, klidně mi napište.

Jako alternativu k USB čtečce lze použít mobilní aplikace QR Droid nebo Bluetooth Barcode Scanner. Obě jsou určené pro mobilní telefon Android, a spíše pro pokročilejší uživatele.

Jak čtečka pracuje

 1. Namíříte čtečku na QR kód, tak aby kód byl uvnitř modrých zaměřovacích trojúhelníků.
 2. Chvilku počkáte, až čtečka přečte kód. Pokud čtečka nemůže kód přečíst, zkuste oddálit/přiblížit čtečku nebo chvilku počkat.
 3. Po úspěšném načtení se na krátkou chvíli objeví zelená tečka a čtečka pípne. To znamená, že byl kód úspěšně přečten.
 4. Kód se automaticky objeví v aplikaci QRCodeScanner a a vy můžete číst další kód.
 5. Najednou můžete naskenovat třeba sto faktur.
 6. Po ukončení práce spustíte zpracování naskenovaných QR kódů.
 7. QRCodeScanner na základě naskenovaných QR kódů naimportuje faktury do Pohody.

Nastavení USB čtečky Datalogic QD2430 QuickScan

Zapojení čtečky do PC

Ke čtečce je dodáván kabel, jehož jeden konec zapojíte do čtečky a druhý konec do USB portu na PC. Nejde to obrátit, takže se nemůžete splést. Tento kabel slouží zároveň jako datový i napájecí.

Zapojení kabelu do čtečky a do PC

Nastavení čtečky

Čtečku je před prvním použitím potřeba nastavit do módu USB klávesnice. To provedete tak, že čtečkou naskenujete tento QR kód:

USB klávesnice s alternativním kódováním kláves

Čtečka přečte QR kód, několikrát zapípá a tím je nastavená.

Nastavení češtiny

Pokud na čtečce nemáte nastavenou češtinu nebo čtečka špatně čte české znaky, můžete nastavit češtinu takto:

1. Nejdříve naskenujete následující kód, čtečka několikrát zapípá a vstoupí do programovacího módu:

Vstup do programovacího módu

2. Poté naskenujete kód pro nastavení češtiny:

3. Nakonec naskenujete následující kód, čtečka několikrát zapípá a ukončí programovací mód:

Výstup z programovacího módu

Nastavení módu skenování

Volitelně si můžete nastavit, jak se čtečka má chovat při skenování – zda bude skenovat kódy po jednom, hromadně atd. Postup tohot nastavení je následující:

1. Nejdříve naskenujete následující kód, čtečka několikrát zapípá a vstoupí do programovacího módu:

Vstup do programovacího módu

2. Poté naskenujete jeden z následujících kódů, který odpovídá způsobu vaší práce:

Skenování po jednom

Tento způsob znamená klasickou práci se čtečkou – stisknete a držíte tlačítko, načtete jeden kód, čtečka sama ukončí načítání, pustíte tlačítko. Tento způsob je standardně nastaven z výroby.

Pokud chcete pracovat tímto způsobem, naskenujte následující kód níže:

Skenování po jednom
Hromadné skenování bez držení

Tento způsob znamená možnost dávkového skenování bez nutnosti obsluhy čtečky – stisknete a pustíte tlačítko, čtečka začne skenovat kódy a bude je skenovat tak dlouho, dokud znovu  nestisknete tlačítko. Tento způsob doporučuji pro skenování faktur se čtečkou na stojánku.

Pokud chcete pracovat tímto způsobem, naskenujte následující kód níže:

Hromadné skenování bez držení
Hromadné skenování s držením

Tento způsob znamená možnost dávkového skenování při soustavném držení čtečky – stisknete a držíte tlačítko, čtečka začne skenovat kódy a bude je skenovat tak dlouho, dokud nepustíte tlačítko.

Pokud chcete pracovat tímto způsobem, naskenujte následující kód níže:

Hromadné skenování s držením
Neustálé skenování bez držení a bez vypnutí

Tento způsob znamená možnost neustálého skenování bez nutnosti obsluhy čtečky – čtečka neustále skenuje kódy bez nutnosti jakékoli obsluhy, skenování nejde vypnout.

Pokud chcete pracovat tímto způsobem, naskenujte následující kód níže:

Neustálé skenování

3. Nakonec naskenujete následující kód, čtečka několikrát zapípá a ukončí programovací mód:

Výstup z programovacího módu

Nastavení USB čtečky Honeywell  Voyager 1400g PDF 2D

Český návod k této čtečce můžete v PDF stáhnout zde. Podrobnější anglický návod můžete v PDF stáhnout zde.

Zapojení čtečky do PC

Ke čtečce je dodáván kabel, jehož jeden konec zapojíte do čtečky a druhý konec do USB portu na PC. Nejde to obrátit, takže se nemůžete splést. Tento kabel slouží zároveň jako datový i napájecí.

Nastavení čtečky

Nejdříve je potřeba nastavit klávesnici, kterou používáte, buďto českou QWERTZ nebou QWERTY. Stačí naskenovat jeden z níže uvedených kódů.

Dále doporučuji nastavit chování po načtení kódu – odřádkování. Pro nastavení odřádkování stačí naskenovat čtečkou následující QR kód:

Nastavení módu skenování

Volitelně si můžete nastavit, jak se čtečka má chovat při skenování. Lze nastavit:

 • normální režim (skenování kódu začne po stitku tlačítka),
 • režim prezentace (čtečka naskenuje kód sama, jakmile „uvidí“ QR kód, nemusíte pořád mačkat tlačítko).

Nastavení normálního režimu

Pro nastavení normálního režimu stačí naskenovat čtečkou následující QR kód:

Nastavení režimu prezentace

Pro nastavení režimu prezentace stačí naskenovat čtečkou následující QR kód:

Načtení QR kódů čtečkou do programu QRCodeScanner

V programu QRCodeScanner zvolíte import papírových faktur a ze seznamu podporovaných čteček vyberete Ruční čtečku. Potom kliknete na tlačítko Načti QR kódy ze čtečky.

Objeví se  okno, do kterého se načítají QR kódy ze čtečky. Nyní můžete zapnout čtečku a začít skenovat kódy z papírových faktur. Kódy se budou okamžitě zobrazovat v okně a výpis bude vypadat podobně jako na obrázku. Během skenování kódů čtečkou musíte mít toto okno pořád otevřené a aktivní a kurzor musíte mít umístěný v tom velkém bílém okně, kam se přenášejí QR kódy.

Pokud jste jednu fakturu naskenovali omylem několikrát, tak se nic neděje, já si s tím poradím.

Po ukončení skenování všech faktur kliknete na Použít načtené kódy. Tím se naskenované kódy přenesou do aplikace QRCodeScanner a můžete je naimportovat do Pohody pomocí tlačítek Zpracuj načtené QR kódy a Importuj faktury do Pohody.