Ceník

Start Standard Profi
Cena pro jedno PC
Zdarma 990,- Kč bez DPH 1990,- Kč bez DPH
Omezení Lze zpracovat dva soubory.
Do faktur vkládá smyšlené údaje: text faktury, variabilní symbol a číslo faktury.
Bez omezení Bez omezení
Import elektronických faktur ve formátu PDF a ISDOC do Pohody  Ano  Ano Ano
Import elektronických faktur ve formátu PDF do FlexiBee  Ano  Ano Ano
Import elektronických faktur ve formátu PDF do Money S3 a iDokladu – již nepodporováno
 Ne  Ne Ne
Import papírových faktur pomocí čtečky čárových kódů nebo pomocí mobilní aplikace do Pohody a FlexiBee  Ano  Ne Ano
Import papírových faktur pomocí čtečky čárových kódů nebo pomocí mobilní aplikace do Money S3 a iDokladu – již nepodporováno
 Ne  Ne Ne
Základní nastavení parametrů k účetnímu programu  Ano  Ano  Ano
Nastavení účetní jednotky, do které se budou faktury importovat  Ano  Ano  Ano
Nastavení předkontace, která se přiřadí k importovaným fakturám  Ano  Ne  Ano
Nastavení členění DPH, které se přiřadí k importovaným fakturám  Ano  Ne  Ano
Nastavení barevného štítku, který se přiřadí k importovaným fakturám  Ano  Ne  Ano
Načítání informací o dodavateli z ARESu u papírových a PDF faktur  Ano  Ne  Ano
Nastavení akce s fakturami po zpracování (Ponechat vše/Smazat úspěšné/Smazat vše)  Ano  Ne  Ano
Kontrola duplicity importovaných faktur  Ano  Ne  Ano
Svázání se skladovou zásobou přes EAN kód u ISDOC faktur  Ano  Ne  Ano
Vytvoření ABO souboru s platbami pro import do internetového bankovnictví  Ano  Ne  Ano
Platnost licence Neomezeně 1 rok 1 rok
Prodloužení licence na další rok Zdarma 50% z ceny licence  50% z ceny licence

Pokud chcete program používat v rámci jedné firmy na více PC, připočítá se k výše uvedené ceně poplatek 50%. Poté budete moci používat program na neomezeném počtu PC.

Licence Start

Licence Start je určená k vyzkoušení programu. Není určená k ostrému provozu. Start obsahuje všechny funkce, ale má má následující omezení:

 • Do textu importované faktury přidává informaci o Start verzi.
 • Do importované faktury neukládá skutečný variabilní symbol a skutečné číslo dokladu (obsažené v QR kódu), ale ukládá do těchto položek smyšlené údaje.
 • Umí zpracovat pouze dva soubory v adresáři se seznamem faktur.

Licence Standard

Licence Standard je určená k ostrému provozu. Standard neobsahuje následující funkce:

 • Nelze importovat papírové faktury pomocí čtečky čárových kódů nebo pomocí mobilní aplikace.
 • Nelze nastavit předkontaci, členění DPH a štítek pro importované faktury.
 • Nelze vytvořit ABO soubor pro rychlý import QR plateb do internetového bankovnictví.
 • Nelze načítat informace o dodavateli z ARESu.
 • Nelze nastavit akci po zpracovní faktur.
 • Nelze kontrolovat duplicitu importovaných faktur.
 • Nelze svázat importovanou skladovou zásobu z ISDOC faktury se skladovou kartou přes EAN kód.

Licence Profi

Licence Profi je určená k ostrému provozu. Obsahuje všechny funkce.

Omezení programu

 • Lze zpracovávat faktury pouze v českých korunách, nikoli v cizích měnách.
 • Nelze zaručit 100% rozpoznání všech QR kódů na fakturách.
 • Nelze importovat položky faktury, protože QR kód informace o položkách neobsahuje. K importu položkových faktur je určen formát ISDOC.