Ceník

Start Standard Profi
Cena pro jedno PC
Zdarma 990,- Kč bez DPH 1990,- Kč bez DPH
Omezení Lze zpracovat dva soubory.
Do faktur vkládá smyšlené údaje: text faktury, variabilní symbol a číslo faktury.
Bez omezení Bez omezení
Import elektronických faktur ve formátu PDF a ISDOC do Pohody  Ano  Ano Ano
Import elektronických faktur ve formátu PDF do Money S3, iDokladu, FlexiBee  Ano  Ano Ano
Import papírových faktur pomocí čtečky čárových kódů nebo pomocí mobilní aplikace do Pohody, Money S3, iDokladu a FlexiBee  Ano  Ne Ano
Základní nastavení parametrů k účetnímu programu  Ano  Ano  Ano
Nastavení účetní jednotky, do které se budou faktury importovat  Ano  Ano  Ano
Nastavení předkontace, která se přiřadí k importovaným fakturám  Ano  Ne  Ano
Nastavení členění DPH, které se přiřadí k importovaným fakturám  Ano  Ne  Ano
Nastavení barevného štítku, který se přiřadí k importovaným fakturám  Ano  Ne  Ano
Načítání informací o dodavateli z ARESu u papírových a PDF faktur  Ano  Ne  Ano
Nastavení akce s fakturami po zpracování (Ponechat vše/Smazat úspěšné/Smazat vše)  Ano  Ne  Ano
Kontrola duplicity importovaných faktur  Ano  Ne  Ano
Svázání se skladovou zásobou přes EAN kód u ISDOC faktur  Ano  Ne  Ano
Vytvoření ABO souboru s platbami pro import do internetového bankovnictví  Ano  Ne  Ano
Platnost licence Neomezeně 1 rok 1 rok
Prodloužení licence na další rok Zdarma 50% z ceny licence  50% z ceny licence

Pokud chcete program používat v rámci jedné firmy na více PC, připočítá se k výše uvedené ceně poplatek 50%. Poté budete moci používat program na neomezeném počtu PC.

Licence Start

Licence Start je určená k vyzkoušení programu. Není určená k ostrému provozu. Start obsahuje všechny funkce, ale má má následující omezení:

 • Do textu importované faktury přidává informaci o Start verzi.
 • Do importované faktury neukládá skutečný variabilní symbol a skutečné číslo dokladu (obsažené v QR kódu), ale ukládá do těchto položek smyšlené údaje.
 • Umí zpracovat pouze dva soubory v adresáři se seznamem faktur.

Licence Standard

Licence Standard je určená k ostrému provozu. Standard neobsahuje následující funkce:

 • Nelze importovat papírové faktury pomocí čtečky čárových kódů nebo pomocí mobilní aplikace.
 • Nelze nastavit předkontaci, členění DPH a štítek pro importované faktury.
 • Nelze vytvořit ABO soubor pro rychlý import QR plateb do internetového bankovnictví.
 • Nelze načítat informace o dodavateli z ARESu.
 • Nelze nastavit akci po zpracovní faktur.
 • Nelze kontrolovat duplicitu importovaných faktur.
 • Nelze svázat importovanou skladovou zásobu z ISDOC faktury se skladovou kartou přes EAN kód.

Licence Profi

Licence Profi je určená k ostrému provozu. Obsahuje všechny funkce.

Omezení programu

 • Lze zpracovávat faktury pouze v českých korunách, nikoli v cizích měnách.
 • Nelze zaručit 100% rozpoznání všech QR kódů na fakturách.
 • Nelze importovat položky faktury, protože QR kód informace o položkách neobsahuje. K importu položkových faktur je určen formát ISDOC.