Ceník

StartStandardProfi
Cena pro jedno PC
Zdarma990,- Kč bez DPH1990,- Kč bez DPH
OmezeníLze zpracovat dva soubory.
Do faktur vkládá smyšlené údaje: text faktury, variabilní symbol a číslo faktury.
Bez omezeníBez omezení
Import elektronických faktur ve formátu PDF a ISDOC do Pohody Ano AnoAno
Import elektronických faktur ve formátu PDF do Money S3, iDokladu, FlexiBee Ano AnoAno
Import papírových faktur pomocí čtečky čárových kódů nebo pomocí mobilní aplikace do Pohody, Money S3, iDokladu a FlexiBee Ano NeAno
Základní nastavení parametrů k účetnímu programu Ano Ano Ano
Nastavení účetní jednotky, do které se budou faktury importovat Ano Ano Ano
Nastavení předkontace, která se přiřadí k importovaným fakturám Ano Ne Ano
Nastavení členění DPH, které se přiřadí k importovaným fakturám Ano Ne Ano
Nastavení barevného štítku, který se přiřadí k importovaným fakturám Ano Ne Ano
Načítání informací o dodavateli z ARESu u papírových a PDF faktur Ano Ne Ano
Nastavení akce s fakturami po zpracování (Ponechat vše/Smazat úspěšné/Smazat vše) Ano Ne Ano
Kontrola duplicity importovaných faktur Ano Ne Ano
Svázání se skladovou zásobou přes EAN kód u ISDOC faktur Ano Ne Ano
Vytvoření ABO souboru s platbami pro import do internetového bankovnictví Ano Ne Ano
Platnost licenceNeomezeně1 rok1 rok
Prodloužení licence na další rokZdarma50% z ceny licence 50% z ceny licence

Pokud chcete program používat v rámci jedné firmy na více PC, připočítá se k výše uvedené ceně poplatek 50%. Poté budete moci používat program na neomezeném počtu PC.

Licence Start

Licence Start je určená k vyzkoušení programu. Není určená k ostrému provozu. Start obsahuje všechny funkce, ale má má následující omezení:

 • Do textu importované faktury přidává informaci o Start verzi.
 • Do importované faktury neukládá skutečný variabilní symbol a skutečné číslo dokladu (obsažené v QR kódu), ale ukládá do těchto položek smyšlené údaje.
 • Umí zpracovat pouze dva soubory v adresáři se seznamem faktur.

Licence Standard

Licence Standard je určená k ostrému provozu. Standard neobsahuje následující funkce:

 • Nelze importovat papírové faktury pomocí čtečky čárových kódů nebo pomocí mobilní aplikace.
 • Nelze nastavit předkontaci, členění DPH a štítek pro importované faktury.
 • Nelze vytvořit ABO soubor pro rychlý import QR plateb do internetového bankovnictví.
 • Nelze načítat informace o dodavateli z ARESu.
 • Nelze nastavit akci po zpracovní faktur.
 • Nelze kontrolovat duplicitu importovaných faktur.
 • Nelze svázat importovanou skladovou zásobu z ISDOC faktury se skladovou kartou přes EAN kód.

Licence Profi

Licence Profi je určená k ostrému provozu. Obsahuje všechny funkce.

Omezení programu

 • Lze zpracovávat faktury pouze v českých korunách, nikoli v cizích měnách.
 • Nelze zaručit 100% rozpoznání všech QR kódů na fakturách.
 • Nelze importovat položky faktury, protože QR kód informace o položkách neobsahuje. K importu položkových faktur je určen formát ISDOC.