Nastavení parametrů

Před používáním programu musíte nastacit několik parametrů. Veškeré nastavení se po ukončení programu automaticky uloží a při příštím spuštění programu se opět automaticky načte.

Nastavení pro Pohodu

Nastavení pro FlexiBee

Nastavení pro Money S3

Money S3 již není podporováno.

4) Nastavení typu importovaných faktur

Před importem faktur zvolíte, zda chcete importovat elektronické faktury (formát PDF, ISDOC) nebo papírové faktury (přes čtečku čárových kódů).

Dále zvolíte, zda importujete faktury přijaté nebo vydané. Přijaté a vydané faktury musíte importovat zvlášť v samostatných krocích, nesmíte je míchat dohromady, nesmíte je importovat najednou. Viz popis přijatých a vydaných faktur.

5) Pro papírové faktury – nastavení typu čtečky QR kódů

Pokud chcete importovat papírové faktury, musíte si vybrat čtečku, kterou k tomu budete používat. Podporovány jsou:

  • klasická USB čtečka čárových kódů připojená k PC přes USB kabel – aktuálně podporovaná je Datalogic QD2430 QuickScan
  • mobilní aplikace QR Droid do mobilního telefonu s Androidem – přenos dat mezi mobilem a PC probíhá offline jako klasický přenos souborů
  • mobilní aplikace Bluetooth Barcode Scanner do mobilního telefonu s Androidem – přenos dat mezi mobilem a PC probíhá online přes Bluetooth

Pro laiky doporučuji klasickou USB čtečku. Technicky pokročilejší uživatelé mohou využít mobilní aplikace.

Nastavení typu faktur

  • Zvolíte, zda importujete faktury přijaté nebo vydané. Přijaté a vydané faktury musíte importovat zvlášť v samostatných krocích, nesmíte je míchat dohromady a importovat najednou.

6) Pro elektronické faktury – nastavení adresáře s fakturami

Před zpracování faktur musíte vybrat adresář, ve kterém máte tyto faktury uloženy, ať již ve formátu PDF nebo ISDOC. Oba formáty mohou být uloženy ve stejném adresáři. Přijaté a vydané faktury doporučuji ukládat do různých adresářů, nemíchat je dohromady.

Nastavení typu faktur

  • Zvolíte, zda chcete importovat faktury ve formátu PDF nebo ISDOC. Oba typy faktur mohou být ve stejném adresáři současně, program si s tím poradí. Viz popis PDF a ISDOC formátu.
  • Zvolíte, zda faktury ve zvoleném adresáři jsou faktury přijaté nebo vydané. Přijaté a vydané faktury musí být v různých adresářích, nesmí být společně, musíte je importovat v samostatných krocích, nesmíte je míchat dohromady a importovat najednou.

7) Pro elektronické faktury – nastavení akce s fakturami po zpracování

Tato funkce není dostupná ve variantě Standard.

Můžete si zvolit akci, kterou program s fakturami vykoná poté, co je zpracuje.

  1. Ponechat zpracované faktury beze změny – tato akce neudělá nic, tedy ponechá všechny PDF/ISDOC faktury beze změny, nic nesmaže.
  2. Smazat úspěšně zpracované faktury – tato akce smaže v daném adresáři PDF/ISDOC faktury, které byly úspěšně připraveny pro import. Po zpracování vám zbydou v adresáři pouze ty faktury, u nichž došlo při zpracování k nějaké chybě, např. program v nich nenalezl QR kód. Tyto faktury pak můžete zpracovat ručně, např. je přepsat do účetního programu.  Toto je doporučené nastavení.
  3. Smazat všechny zpracované faktury – tato akce smaže v daném adresáři po zpracování všechny PDF/ISDOC faktury, bez ohledu na nenalezené QR kódy nebo další chyby.

Při nastavení akce 2 nebo 3 doporučuji mít faktury samozřejmě zálohované v nějakém jiném adresáři na jiném místě, aby vám je program nesmazal.

8) Nastavení vašeho bankovního účtu

Tato funkce není dostupná ve variantě Standard.

Pokud chcete importovat platby přijatých faktur do internetového bankovnictví, musíte zaškrtnout volbu Chci vytvořit platby pro import do internetového bankovnictví.

Dále musíte vyplnit váš bankovní účet a kód banky. Pro tuto banku pak program vytvoří KPC soubor v ABO formátu se seznamem plateb vytvořených z přijatých faktur. Tento soubor (jeden či více) pak můžete nahrát do svého internetového bankovnictví.